saostar

Banner โฆษณา

อุบาสิการ้องเครื่องสังฆทานโอเวอร์ นอกใหญ่ข้างในกลวง


อุบาสิกาวัดศรีวนาราม หรือวัดบ้านนาใหม่วอนผู้ใจบุญตรวจดูสังฆทานก่อนซื้อมาถวายวัด พบกล่องด้านนอกใหญ่แต่ด้านในบรรจุของหลอกตาผู้บริโภค ทำให้สิ่งของในสังฆทานที่มาถวายพระไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่
        ที่วัดศรีวนารามหรือวัดบ้านนาใหม่  ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นางสุดาวรรรณ พลยศ อายุ 48 ปี 285/14 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา อุบาสิกา ที่มาปฎิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำกล่าวว่าตนเองมาปฏิบัติธรรมที่วัด และได้ช่วยงานที่วัดนี้รวมทั้งการคัดแยกสิ่งของจากเครื่องสังฆทานซึ่งที่วัดนี้แห่งนี้มีประชาชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาทำบุญรวมทั้งถวายสังฆทานเป็นจำนวนมากซึ่งเครื่องสังฆทานที่นำมาถวายพอคัดแยกแล้วของเหล่านี้ส่วนใหญ่พระท่านไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด อยากจะขอฝากผู้ที่นำสังฆทานมาถวายให้ตรวจดูสิ่งของในกล่องให้ดี ถ้าเป็นไปได้ให้จัดสังฆทานเองโดยการซื้อสินค้าเป็นชิ้นแล้วนำมาห่อเอง ซึ่งของที่อยู่ในกล่องจะมีน้ำขวดเล็ก 1 ขวด มียาแก้ปวด 1 แผง ยาแก้เมารถ 1 แผง กระดาษเช็ดชู้ 1 ห่อ พลาสเตอร์ยา 3 แผ่น สำลี 1 ห่อเล็ก เกลือแร่ 1 ห่อ ยาลม 1 ห่อ ทั้งหมดนี้ผู้ผลิตจะใช้เทปใสแปะอยู่ข้างกล้องพลาสติกขนาด 5*10 นิ้ว ถ้ามองแบบผิวเผือนจะเห็นว่าเต็มกล่อง แต่พอเปิดเข้าไปดูข้างในจะเห็นว่าพื้นที่ในกล่องยังเหลือพื้นที่อยู่มาก พบสินค้าแปะอยูด้านข้างของกล่อง ให้ผู้ซื้อเห็นว่ามีปริมาณสิ่งของในกล่องมาก คุ้มกับการซื้อไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงสินค้าต่อผู้บริโภคเกินจริง
         ซึ่งข้างกล่องพลาสติกสังฆทานจะมีราคาสินค้าแปะอยู่ โดยได้ระบุราคากล่องล็อคหูหิ้ว 1 ใบ ราคา 65 บาท ค่าบริการบรรจุหีบห่อกล่องละ 28 บาท แค่ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าห่อก็ราคาเกือบ 100 บาทแล้ว และราคาสินค้าต่างๆ รวมกันราคารวม 112 บาท ยังมีหนังสือสวดมนต์ ราคา 10 บาท 1 เล่ม ราคารวมชุดบรรจุทั้งหมด 149 บาท มีวันที่บรรจุลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วันหมดอายุ 10 พฤศจิกายน 2561ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ