saostar

Banner โฆษณา

ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติฯ


            ปตท. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมหน่วยงานและประชาชน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัวเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลภาคตะวันออก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                วันนี้ ( 16 ส.ค.) นายสายชล เชาว์ไทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน กลุ่มประมงและนักเรียน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัวเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลภาคตะวันออก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมฉบังเก่า ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                นายสายชล เชาว์ไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเลให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรให้กับกลุ่มประมง และประชาชนในพื้นที่ นำสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยมาใช้เป็นอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถิ่นต่อไป

                ด้านนายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการขยายและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ คืนชีวิตสู่ท้องทะเลหน้าชายหาดบ้านแหลมฉบังกว่า 1 ล้านตัว แบ่งเป็นลูกกุ้งกุลาดำ 1 ล้านตัว ลูกปลากะพงขาว 10,000 ตัว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ