saostar

Banner โฆษณา

อบจ ชลบุรี จ้าวทองแหลมฉบังเกมส์ กีฬา อปท รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

ทัพนักกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครองจ้าวเหรียญทองในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก แหลมฉบังเกมส์ เตรียมเดินทางต่อสู่ระดับประเทศต่อไป

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก แหลมฉบังเกมส์ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ปิดฉากลงแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โดย  นักกีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครองจ้าวเหรียญทอง ด้วยการคว้าเหรียญทองไปได้ถึง 97 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง ตามมาด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่คว้าเหรียญทองไปได้ถึง 21 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง และเทศบาลเมืองศรีราชา ที่คว้าเหรียญทองไปได้ถึง 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง จากทั้งหมด 12 ชนิดกีฬาซึ่งหลังจากนี้นักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่ "นครระยองเกมส์" เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพ  ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2562 ต่อไป

ซึ่งพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

สำหรับการแข่งขันกีฬา แหลมฉบังเกมส์มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียน มีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออก สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลจาก ยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผูกมิตรไมตรีต่อกัน 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ