saostar

Banner โฆษณา

เมืองนิฮอนมัตสึ จับมือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เสริมท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์

เมืองนิฮอนมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น กับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ ให้ทั้งสองเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

วันนี้ ( 27 ต.ค. ) นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี และนายมิอุระ คาซึฮิโระ ในฐานะผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนิฮอนมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยมี นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 5 นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และ ผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน ที่บริเวณศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

 ทั้งนี้  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองนิฮอนมัตสึและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของทั้งสองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะต่อยอดความร่วมมือเพื่อขยายการประชาสัมพันธ์ในระดับเมืองนิฮอนมัตสึและตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและขยายโอกาสในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 สำหรับเมืองนิฮอนมัตสึตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุกุชิมะ นิฮอนมัตสึเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ  และประวัติศาสตร์อันโดดเด่นและประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน  มีน้ำพุร้อนรวมถึง Dake spa ผลิตภัณฑ์ และอาหารประจำท้องถิ่นมากมาย เช่น สาเกผลไม้ ขนมหวานญี่ปุ่น และกระดาษญี่ปุ่นข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ