saostar

Banner โฆษณา

สภากัญชาเดินหน้าผลักดันนิคมฯกัญชง กัญชาในชลบุรี

สภากัญชาแห่งประเทศไทย เตรียมเดินหน้าผลักดันนิคมฯกัญชง-กัญชาใน จ.ชลบุรี รับโครงการ อีอีซี. เผยพร้อมการมีกฎหมาย อีอีซี.และสถาบันการศึกษาที่พร้อมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์  เชื่อสร้างทั้งเศรษฐกิจและสมุนไพรรักษาโรค

ที่   ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนากัญชาและพืชสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและทางการแพทย์  โดยมี นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี และมี 12 วิสาหกิจชุมชน อาทิ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบางพระ, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อความยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์สำคัญคือการส่งเสริมความร่วมมือกันด้านเกษตรกรรม ,เภสัชกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากัญชาและพืชสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์ พร้อมส่งเสริมการศึกษา  วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบคุณภาพดี สูตรตำรับยาและวิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับรับรองอุปสงค์ในยารักษาโรค 

 ด้านรองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นการเดินหน้าปลูกและพัฒนาพันธ์กัญชาให้ถูกต้องตามหลักวิธีและมีคุณภาพที่ดีและจะต้องเป็นกัญชาปลอดสารพิษ โดยในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเข้ามาต่อยอดในแง่การปลูกและการผลิตที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งควบคุมการปลูกไม่ให้เล็ดลอดสู่การเป็นสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายามจะปลดล็อคกัญชาในแง่สารเสพติด สู่การเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค 
  
ในส่วนของนายวัฒนา โมสิกมาศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภากัญชาแห่งประเทศไทย เผยว่าหลังก่อตั้งสภาฯ มาได้ประมาณ 1 ปี ได้มีการผลักดันให้มีการปลูกกัญชาเพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้วิจัยในแง่ของการเป็นยาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด แต่ปัจจุบันยังติดเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนทำให้หลายจังหวัดไม่ได้รับสิทธิในการปลูกกัญชาแบบเท่าเทียมกันหลังจากนี้สภากัญชา จะเดินหน้าผลักดันใน 3 เรื่องคือ 1. ข้อกฎหมายที่เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก 2. การอนุญาตปลูกที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนและ 3.การวิจัยเพื่อการเป็นยารักษาโรค ที่จะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในทุกชุมชนได้ 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ