saostar

Banner โฆษณา

้เมืองศรีราชายื่นหนังสือจองวัคซีน 12,000 โดส

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวศรีราชาได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด โดยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จองวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 12,000 โดส 

ทั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาจะแข่งขันหรือแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานใด เพียงแค่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวศรีราชาเป็นสำคัญ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ