saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาร่วม อบจ. ชล ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วเมืองศรีราชา

เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี นำรถฉลามชลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด ริบเมืองศรีราชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กัยประชาชนชาวศรีราชา

นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา นำทีมงาน พร้อมรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉลามชล ขององค์การบริหารส่วนจังหสัดชลบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามที่สาธารณะและตามบ้านเรือน  ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้พักอาศัย ในพื้นที่ โดยได้รับสนับสนุนรถฉีดพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อแรงดันสูง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมีการระวังป้องกันตนเองด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ไปอยู่ในที่แออัด พร้อมติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการที่มีมาตรการต่างๆออกมาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ