saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาเอาจริงกระเช้าของขวัญ วันหมดอายุ ราคาสินค้า เตรียมสุ่มตรวจ พบเอาผิดแน่นอน

รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข ออกตรวจสอบคุณภาพกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่เมืองศรีราชา สั่งเข้มราคาสินค้า วันหมดอายุต้องติดตั้งให้ชัดเจน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามร้านค้าต่าง ๆ หากพบดำเนินการตามระเบียบแน่นอน

วันนี้ (21 ธ.ค.64) นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จ.ชลบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศกิจ ออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยดูสินค้าต่าง ๆ ที่นำมาจัดในกระเช้าว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ ดูวันหมดอายุ ราคาของสินค้าว่าต้องไม่เกินจริง ต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป และต้องมีป้ายบอกถึงสินค้าต่าง ๆ ที่จัดอยู่ภายในกระเช้าต้องตรงกัน แสดงให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจน โดยการออกตรวจคุณภาพครั้งนี้ ได้ไปตรวจที่ห้างสรรพสินค้าขายปลีกชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านเมืองศรีราชา ผลการตรวจไม่พบว่าผิดกฎตามข้อที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้ตั้งไว้อย่างไร โดยการสุ่มตรวจครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างดี ในการตรวจสอบ ทั้งกระเช้าของแห้ง และ กระเช้าผลไม้สด ทั้งนี้ทางเทศบาลยังได้ฝากถึงผู้บริโภค หากประชาชนท่านใด ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า สามารถมาร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในการนี้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามร้านค้าต่าง ๆ หากพบว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภค ฝ่าฝืนคำสั่ง ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ