saostar

Banner โฆษณา

Yes กูว่ามันใช่ Yes Chonburi www.yes2016.com ,เยส กูว่ามันใช่


โรบินสันมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน ในโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง 89 ฝัน 89 โรงเรียน

      ที่  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีราชา นายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นายวีรวัฒน์ วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 นายปัญญา  สิริปัญญาธรรม ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมส่งมอบทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน ในโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง 89 ฝัน 89 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ และโรงเรียนห้วยใหญ่ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศเขียนจดหมายบอกเล่าถึงปัญหาของการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนประสบปัญหาอยู่ ส่งมาที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาต่างๆทั่วประเทศ และจะทำการตัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 89 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าว

Yes กูว่ามันใช่ Yes Chonburi www.yes2016.com เว็บข่าวชลบุรี,ข่าวออนไลน์,ข่าวศรีราชา,ข่าวชลบุรีล่าสุด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ