saostar

Banner โฆษณา

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี แถลงข่าว ชี้แจง เบี้ยยังชีพ คนชรา พิการ


"นายกฯต่าย"ธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชี้แจง เบี้ยชรา พิการ ไม่ได้เพราะ..... แต่หาวิธีช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้ว เตรียมรับเงินได้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ