saostar

Banner โฆษณา

ชาว 40's Family มอบรถวีลแชร์ 90 คัน ให้กับ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชาชาว 40's Family มอบรถวีลแชร์จำนวน  90 คัน ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยที่เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาล


 นายแพทย์สมยศ  โล่จินดาพงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  เป็นประธานรับมอบรถวีลแชร์ จำนวน 90 คัน จากนางศิริภรณ์ พุทธรักษ์  คณะผู้บริหาร-ผู้แทนบริษัท AIA เมืองทองธานี และ  ฟินเอดอินฟินิตี้  ในกลุ่มชาว 40's Family  ในโครงการ หนึ่งสิ่งเพื่อสร้าง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้านนางศิริภรณ์  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว นั้น ทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันมา 3  ปีแล้ว ในโครงการ 1 สิ่งเพื่อสร้างโดยในปีแรกได้ไปร่วมกันทำความสะอาดวัด  ครั้งนี้ 2  เป็นการมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรสงคราม และครั้งนี้มามอบรถวีลแชร์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

สาเหตุที่นำรถวีลแชร์ มามอบนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีญาติของพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ และพบว่าขาดแคลนรถวีลแชร์  ในการดูแลผู้ป่วยที่มารักษา ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อหางบประมาณในการจัดซื้อรถวีลแชร์ เพื่อนำมามอบให้กับทางโรงพยาบาล


นายแพทย์สมยศ   กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯกำลังขาดแคลนรถวีลแชร์ สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมารักษา เช่น ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ,ผู้ป่วยอัมพฤกษ์  เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ โดยต้องใช้รถวีลแชร์ และเมื่อมีบริษัทเอกชน มามอบให้ในครั้งนี้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ