saostar

Banner โฆษณา

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดศูนย์ประชุมและอบรมในภาคตะวันออก


 บ.กรุงเทพประกันชีวิต เปิดศูนย์ประชุมและอบรมภาคตะวันออก พร้อมเป็นฮับ ให้คำแนะนำการวางแผนการเงินรอบด้านแก่ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต


วันนี้(16 กุมภาพันธ์  2560 ) นายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 102/4 หมู่ ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี  โดยมีนายเรืองศักดิ์  ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการตลาด พร้อมพนักงานให้การต้อนรับนายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในภูมิภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่รัฐบาลจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพราะมีศักยภาพสูงในการพัฒนางานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การสถิติทางการทะเบียนจำนวนประชากรในชลบุรีมีมากกว่า 1.4 ล้าน มีกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนอยู่มากมาย และการใช้ชีวิตในพื้นที่นี้ยังต้องรับมือกับอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ชลบุรีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับความรู้และความเข้าใจในการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น


โดยกรุงเทพประกันชีวิต ได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ภาคตะวันออกในด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากรที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีความสนใจในการวางแผนการเงินเพิ่มขึ้นมาก บริษัทจึงได้ขยายพื้นที่สาขาชลบุรี เพื่อให้บริการกับลูกค้าและผู้สนใจต้องการวางแผนการเงิน รวมทั้งรองรับการขยายตัวของทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทจึงได้พัฒนาสาขาชลบุรีเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออก มีการขยายสาขาและจัดสร้างศูนย์ประชุมและอบรมส่วนภูมิภาคขึ้นบนพื้นที่กว่า 2,900 ตารางเมตร โดยมีห้องประชุมสัมมนาสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้  150-200 คน 


นายเรืองศักดิ์  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นเพื่อให้สถานที่แห่งนี้ เป็นฮับ ในการให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อวางแผนสร้างฐานะและสร้างหลักประกันให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณ การวางแผนสำหรับตนเอง ครอบครัวและบุตรหลาน หรือการวางแผนภาษี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ