saostar

Banner โฆษณา

นายกสมศักดิ์ ห่วงชุมชน แนะศึกษาผลกระทบโรงกำจัดขยะให้ดี หวั่นลงแหล่งน้ำ


ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดชลบุรี หลังหยุดดำเนินการกำจัดขยะ  ด้านนายก อบต.บางพระ  วอนหากจะกลับมาใช้  ควรศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ห่วงหากมีสารพิษจากโรงกำจัดขยะลงอ่างเก็บน้ำบางพระ แหล่งผลิตน้ำประปา จะส่งผลเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้

วันนี้(24 กุมภาพันธ์  2560) นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่  9 ,นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายพีรศักดิ์  รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ  2560  รอบที่ 1
การเดินทางมาในครั้งนี้  ได้เดินทางมาดูศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา เนื่องจากเป็นมติที่ประชุมของคณะผู้ตรวจราชการ ที่ให้ความสนใจในเรื่องขยะ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์กำจัดขยะมีทั้งประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ หลังเดินทางไปชมการกำจัดขยะในพื้นที่ภาคตะวันออกมาแล้วเช่น จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง 
นายวรพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี ขณะนี้ทราบว่าหยุดดำเนินการในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวหน่วยงานรัฐเป็นผู้ลงทุนและเป็นภาษีอากรของประชาชน  ซึ่งที่ผ่านมามีอะไรคาดเคลื่อนจึงต้องหยุดไปก็ต้องนำมาแก้ไขต่อไป
สำหรับขยะนั้น  มีความสัมพันธ์ต่อชุมชน  ดังนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับชุมชน และพยายามทำให้ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบหากเกิดโครงการนี้ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น และไม่ให้เกิดผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 


 ด้านนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กล่าวถึง การเดินทางมาดูพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จ.ชลบุรี ในครั้งนี้ ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด  แต่อย่างไรก็ตามหากจะเข้ามาพลิกฟื้นนั้น ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นโครงการที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่  นอกจากนั้นโรงกำจัดขยะแห่งนี้ยังอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หากมีปัญหามีสารพิษจากบ่อขยะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระ จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก
อนึ่ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในเนื้อที่กว่า 500  ไร่  สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี  2548  ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 700 ล้านบาท  ต่อมาเมื่อต้นปี 2549  เครื่องจักรเกิดชำรุดไม่สามารถดำเนินการกำจัดได้  จึงได้ปิดการให้บริการจนถึงปัจจุบันนี้


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ