saostar

Banner โฆษณา

โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม เตรียมผุดในนิคมเหมราชบ่อวิน


โรงงานกำจัดกากอุตฯ ที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ ต.บ่อวิน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ย้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างพร้อมเฝ้าดูแลสุขภาพตลอดระยะเวลา หากโรงงานเกิดขึ้นจริง ด้านผู้บริหารสอดรับพร้อมตั้งไตรภาคี เพื่อหวังให้ทั้ง2 ฝ่าย อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข


วันนี้ (16 กุมภาพันธ์  2560 )นายสุพงษ์  พันธ์เฉลิมชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รักษาการนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  มีนายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี  ผู้บริหารบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  โดยมีประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  กว่า 300 คน  เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี  ผู้บริหารบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กล่าวว่า ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะของประเทศไทยในปัจจุบันพร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อแนวทางแก้ไขปัญหาตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579  ดังนั้นทางบริษัทฯจึงมีแผนจะพัฒนา “โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า” ซึ่งจะต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 15.23 ไร่ 

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโรงงานผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก งบประมาณก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท โดยใช้เชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายมาผลิตไฟฟ้าและส่งเข้าโครงข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีกำลังการผลิต 8.63 เมกะวัตต์  และกำลังไฟฟ้าส่วนหนึ่งใช้ในกิจกรรมภายในบริษัท และส่งเข้าสู่โครงข่ายของ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 6.90  เมกะวัตต์  ซึ่งจะต้องใช้กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  396 ตันต่อวัน หรือ 144,540 ตันต่อปี 


นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า  โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้น  จะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง และได้ดำเนินการแล้วในครั้งนี้ และครั้งต่อไปในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้จะนำประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงมาตรการในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โดยข้อคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้  โดยหวั่นว่ากากอุตสาหกรรมที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมไม่เป็นอันตรายนั้น  โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ เพราะกลัวมีการลักลอบหรือปะปนเขาไปด้วยและจะเป็นอันตรายต่อประชาชน นอกจากนั้นได้มีการเสนอให้ตรวจร่างกายของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงงานและเมื่อสร้างแล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

นายสมชัย   กล่าวว่า  นอกจากนั้น ประชาชนในพื้นที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหวของโรงงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างและขั้นตอนการผลิต ซึ่งเรื่องนี้ทางบริษัทฯ พร้อมให้จัดตั้งไตรภาคี เพื่อติดตามในการดำเนินการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทั้ง 2  ฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ