saostar

Banner โฆษณา

ชาวบ้านเขาคันทรงยันไม่ยอมให้ มอเตอร์เวย์ ชลบุรี-หนองคาย ผ่ากลางชุมชน


ชาวบ้าน ต.เขาคันทรง จังหวัดชลบุรี ไม่เห็นด้วยแนวการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์ ) สายชลบุรี-หนองคาย  บริเวณ ต.เขาคันทรง ที่มีแนวสร้างผ่ากลางชุมชน สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านเกือบ 1,000 หลังคาเรือน โดยไม่ได้คัดค้านโครงการ แต่ขอให้ย้ายแนวเส้นทางก่อสร้างออกจากชุมชนไปเล็กน้อย


นายสมพงษ์ ลีลาเบญจกุลพร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ต.เขาคันทรง  กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ต.เขาคันทรง ไม่เห็นด้วยกับเส้นทางที่กรมทางหลวงจะใช้ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์  โดยขอให้ย้ายหรือเลื่อนจุดก่อสร้างบริเวณชุมชนออกไป เพราะสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นจำนวนมาก และมารับฟังการชี้แจงจากตัวแทนกรมทางหลวงในครั้งนี้ ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่สามารถชี้แจงความต้องการของประชาชนได้  ทั้งๆที่ผ่านมาก็เคยเสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงแล้ว และจะมาชี้แจงข้อเรียกร้องของชาวบ้าน แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย หลังจากพูดคุยมานานหลายชั่วโมง ซึ่งชาวบ้านบางคนกล่าวว่าที่โครงการนี้ตัดผ่านชุมชนเนื่องจากที่ดินโดยรอบชุมชนเป็นที่ดินของนายทุนใหญ่ระดับประเทศ จึงต้องเลือกตัดผ่านบ้านเรือนประชาชนแทน ซึ่งตนก็ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างที่ชาวบ้านสงสัยนั้น จริงหรือไม่


ด้านนางสมพร  จิตต์อารีย์  ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 4  กล่าวว่า  เส้นทางที่กรมทางหลวงจะก่อสร้างนั้น ไม่เหมาะสม เพราะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ในต.เขาคันทรง เป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการผ่ากลางชุมชน สร้างความเดือดร้อน เพราะบ้านที่พักอาศัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ จะถูกเวนคืนทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่ถูกเวนคืนก็จะได้รับเสียงรบกวนจากรถยนต์ ,กลิ่นควันรถยนต์ 


ที่ผ่านมา มีการศึกษาไว้  3 เส้นทาง โดยทำไมไม่ไปใช้เส้นทางอื่นที่ปรึกษาไว้ แต่ทำไมจะมาใช้เส้นทางนี้ ทั้งๆที่เป็นชุมชนและกำลังมีการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการพักอาศัย เพราะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พนักงานมาหาบ้านพักอาศัยหรือซื้อบ้านในโครงการเพื่อพักอาศัย และทำไมกรมทางหลวงจึงต้องมาใช้พื้นที่ดังกล่าวด้วย แต่ถ้าหากโครงการยังฝืนก่อสร้างผ่านชุมชนก็จะนำพาชาวบ้านมารวมตัวกันประท้วงการก่อสร้างโครงการนี้อย่างแน่นอน


หลังจากนั้นกลุ่มชาวบ้านพากันแยกย้าย ไม่ยอมฟังคำชี้แจงของทางตัวแทนที่ปรึกษาโครงการฯ โดยขอให้ตัวแทนกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา ได้นำข้อเรียกร้อง เพียงข้อเดียว คือ ขอให้ทำการย้ายจุดก่อสร้างที่ไม่ต้องตัดผ่านชุมชนเขาคันทรง ไปเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป เพื่อพิจารณาจุดก่อสร้างแห่งใหม่ เพราะหากยังคงจะสร้างจุดเดิมคงมีปัญหาอย่างแน่นอน ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ