saostar

Banner โฆษณา

ประปาบ่อวิน ทุ่มงบกว่า 115 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิต รองรับผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น


ประปาบ่อวินทุ่มงบกว่า 115 ล้านบาท สร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่ เพิ่มกำลังการผลิตอีก 12,000 ลบ.ม./วัน  รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น31,200  ลบ.ม./วัน  รองรับผู้ใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น  คาดว่าจะจ่ายน้ำระยะแรก เมษายน 2560 นี้
 นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวิอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ในฐานะผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี ได้นำสื่อมวลชนไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่ ที่มีกำลังการผลิตอีก 12,000 ลบ.ม./วัน  พร้อมจ่ายน้ำระยะแรก ภายในเดือนเมษายน 2560  พร้อมกับเปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่บริเวณเขาหินลาด ในเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่ขนาดกำลังการผลิตสูงสุดที่  12,000 ลูกบาศก์เมตร /วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนและการเติบโตของชุมชนพื้นที่บ่อวิน จากจำนวนประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

"เดิมการให้บริการในปี  2549  มีผู้ใช้น้ำเริ่มแรกไม่ถึง  500  ราย แต่เมื่อผ่านไป 10 ปี ณ เดือนมกราคม 2560  นี้ กิจการประปาบ่อวินมีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 16,700  ราย หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า 33 เท่า เมื่อเทียบกับปีแรกที่เข้ามาดำเนินการ" นายเชิดชาย กล่าว
 นายเชิดชาย  กล่าวต่อไปว่า  การลงทุนดังกล่าวจะใช้งบลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 117.42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ในการก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาจากเดิม 19,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 31,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ครัวเรือน ล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 การก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 64.46% เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ 7.95% คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งจ่ายน้ำประปาระยะแรกได้ในเดือนเมษายนนี้ 
 สำหรับส่วนที่สอง คือ งานวางท่อประปาในเขตพื้นที่บริการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ในพื้นที่เส้นทางสายหุบบอน-เนินตอง , เส้นทางสายยางเอน  และมาบปู-เขาคันทรง  รวมแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน 
 นายเชิดชัย  กล่าวว่า  ในช่วงที่ผ่านมา การประปาบ่อวิน มีปัญหาเนื่องจากความต้องการใช้น้ำสูงทำให้พื้นที่ปลายท่อมีน้ำไหลอ่อน , นอกจากนั้นยังมีปัญหาน้ำประปาสีดำและมีตะกอน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตและมีการก่อสร้างบริเวณเส้นท่อ ส่งผลให้ท่อแตกรั่วมากขึ้น  จึงต้องมีการซ่อมท่อทำให้ตะกอนดินไหลเข้าไปในท่อน้ำประปา จึงเกิดปัญหาดังกล่าว และการวางท่อหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่เป็นท่อระบบปิด จึงเกิดสะสมตะกอน  และเมื่อโครงการใหม่เสร็จปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้น เพราะแหล่งน้ำดิบมาจากเส้นท่อของบริษัทอีสท์วอเตอร์  ที่ได้มาตรฐานที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  , อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์  ที่สำคัญระบบวางท่อประปาใหม่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน ปัญหาตะกอนตกค้างจึงไม่มี
"เรามีความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา สร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาทุกรายอย่างดีที่สุด และเราคิดว่าการลงทุนในพื้นที่บ่อวินครั้งนี้สอดรับกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในพื้นที่บ่อวิน อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล" นายเชิดชาย กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ