saostar

Banner โฆษณา

ผู้บังคับการฯชลบุรี มอบนโยบาย ตร.แหลมฉบัง ย้ำ 4 แนวทางหลัก

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ตร.แหลมฉบัง เน้นตำรวจต้องใกล้ชิดประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแสวงหาความร่วมมือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 วันนี้  พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแหลมฉบัง โดยมี พ.ต.ท.ภูมิสิทธ์ สิงห์เถื่อน รองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนให้การต้อนรับ ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
ในการเดินทางมาตรวจความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นระเบียบของสถานที่ทำงานรวมทั้งที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม และความสามัคคี ตระหนักถึงภาระ หน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 พล.ต.ต.สมประสงค์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เป็นพื้นที่ที่สำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีท่าเรือน้ำลึก เป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศ จึงเน้นย้ำ  4 แนวทางหลัก คือ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆคนลงพื้นที่พบปะประชาชน ซึ่งทุกวันนี้สายตรวจ เป็นตำรวจชุมชนแค่ 1 ถึง 2 คน เท่านั้น โดยต่อไปนี้ตำรวจทุกนาย ต้องเป็นตำรวจชุมชน   ส่วนที่ 2 คือ ภาคประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการตำรวจด้วยการเชิญคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและหากเกิดขึ้นก็ได้รับความร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้ทันที
ส่วนแนวทางที่ 3 คือ การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเรื่องนี้ ทำให้ชาวบ้านไม่รักตำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนละต้องละเลิกเรื่องใดที่ชาวบ้านไม่พอใจและชาวบ้านเดือดร้อน ต้องหยุดกระทำโดยเด็ดขาด และ แนวทาง 4 คือการขจัดปัญหาต่างๆให้กับสังคมในพื้นที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนให้ได้ โดยนโยบายดังกล่าวที่มอบไว้จะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ