saostar

Banner โฆษณา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา                     สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
 ภายในห้องประชุม เวลา 10.10 น. นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เดินทางมาถึงบริเวณงาน โดยมี นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้น ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในครั้งนี้                  โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 53 คน (สาขาการตลาด จำนวน 8 คน/ สาขางานการบัญชี  จำนวน 11 คน/ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 23 คน และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 11 คน) โดยนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรฯ 

หลังจากนั้น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู และผู้รับประกาศได้ภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ