saostar

Banner โฆษณา

ศักรินทร์ คงทน เด็กบ้านศรีฯ แชมป์โดรนไทยพีบีเอส

 คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่เยาวชนนักเรียนในสังกัด  ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Drone Racing Thai PBSได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 วันนี้( 21 มีนาคม 2560) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ เด็กชายศักรินทร์ คงทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ในโอกาสที่เข้าร่วมการแข่งขัน Drone Racing Thai PBS ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน 
 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยใช้ชื่อทีม “Singha Corporation” มีเด็กชายศักรินทร์ คงทน เป็นนักบิน  นายพีรพงศ์ คงทุน เป็นผู้ช่วยนักบิน และนายจุมพล จิตรไพบูลย์ เป็นครูและผู้ควบคุมทีม 
ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา คือโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองศรีราชาอีกด้วย นับเป็นเยาวชนอนาคตไกลที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ในเรื่องของความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงและทำในสิ่งที่ตัวเองรักจนประสบผลสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ