saostar

Banner โฆษณา

สถาปนากองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ครบ 24 ปี

 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 บางพระ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองพัน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัด
  ที่ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ นาวาโทปฏิรูป  อยู่พรหม  ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ได้นำข้าราชการทหารในสังกัดบวงสรวงอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ครบ 24 ปี  
  จากนั้น นาวาโทปฏิรูป  อยู่พรหม  ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12             นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวข้าราชการทหารและเป็นการทำบุญให้ กับทหารที่ล่วงลับไปแล้ว
 สำหรับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีอาวุธหลักเป็นปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร พร้อมเครื่องควบคุมการยิงอันทันสมัย สามารถยิงอากาศยานได้อย่างแม่นยำ และระบบอาวุธติดตั้งบนยานล้อ สามารถเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ย้ายกำลังพลเข้าที่ตั้งตามปกติ ที่ตำบลบางพระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 และทำการเปิดหน่วยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2537 โดยมี พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือสมัยนั้น มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังพิธีทำบุญยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัด ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงปริญญาตรี จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงิน กว่าสองแสนบาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในสังกัด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ