saostar

Banner โฆษณา

ซีพีเอฟ จัดวิ่งการกุศล มอบเงินกว่าแสนบาทให้สถาบันมะเร็ง

 ซีพีเอฟ จัดวิ่งการกุศลมอบเงินบริจาคกว่าแสนบาทสนับสนุนมูลนิธิมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในรายการ “CPF Running Club & SRF Run For Charity 2017โดยมอบเงินบริจาคจำนวน 114,415.16 บาท ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบให้ แก่มูลนิธิมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต่อไป
 วันนี้ (26 มีนาคม 2560) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำบุคลากรซีพีเอฟทั่วประเทศ และประชาชนชาวชลบุรี ร่วมโครงการ “CPF Running Club & SRF Run For Charity 2017ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมรวบรวมทุนทรัพย์จากการจัดงานเพื่อสนับสนุนมูลนิธิมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลที่ซีพีเอฟจัดขึ้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนชาวชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการ ได้มีสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่งออกกำลังกาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป  
 “ขอชื่นชมซีพีเอฟที่จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนี้ขึ้น และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการมอบรายได้จากการสมัครรวมถึงทุนทรัพย์ที่มีผู้บริจาคสมทบทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนมูลนิธิมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และขอขอบคุณหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และชาวชุมชน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว 
 ด้าน นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทในฐานะสมาชิกของชุมชนได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับชวนชาวชุมชน โดยเฉพาะการเชิญชวนประชาชนวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในระยะทาง 510 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟทั้ง 12 โรงงานทั่วประเทศ จะหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมให้ครบภายในปีนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 1,000 คน โดยครั้งนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา เป็นผู้ดำเนินการ 
 “กิจกรรมในวันนี้ทำให้ทุกคนได้รับทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ความสุขใจจากการร่วมกันทำบุญ ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม ทั้งยังได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และบรรยากาศที่ดีของอ่างเก็บน้ำบางพระ ขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวชลบุรีที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้นายวิโรจน์ กล่าว
หลังจากจบการแข่งขัน นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ ได้มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 114,415.16 บาท ผ่าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ แก่มูลนิธิมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ