saostar

Banner โฆษณา

รพ. พญาไทศรีราชา ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่รับมือเทศกาลสงกรานต์

 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา พร้อมกับหน่วยกู้ชีพ และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ซ้อมแผนความพร้อมเตรียมรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
          วันนี้ (31 มีนาคม ) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริง และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากภาวะฉุกเฉินในช่วงวันหยุดยาว โดยมี นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และ ดร.นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อและเวชศาสตร์การกีฬา โรงพญาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นประธานการซ้อม และมีเจ้าหน้าที่พยาบาล , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา และหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา เข้าร่วม

           นพ.ชาญชัย กล่าวว่าการจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังบุคลากรและทรัพยากร ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อประเมินศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแต่ละครั้ง และยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
          “จากสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสะสมปี 2560 ของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุพบว่าจังหวัดชลบุรี อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีผู้เสียชีวิต 122 คน บาดเจ็บ 11,926 คน และมีผู้ประสบเหตุรวมทั้งสิ้น 12,048 คน ทำให้เราตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยจราจรเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.ป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้น ความพิการหรือการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ 2. ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทของตนเอง และ 3.องค์กรมีความพร้อมในการรับอุบัติเหตุหมู่และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นพ.ชาญชัย กล่าว


          ขณะที่ ดร.นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา กล่าวว่าในปีนี้โรงพยาบาลฯ ได้เลือกทำการซ้อมอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยจราจร ด้วยการจำลองเหตุการณ์รถตู้ชนกับรถยนต์กระบะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย ซึ่งในส่วนของการฝึกปฏิบัติ ได้แยกให้เห็นถึงลักษณะของผู้บาดเจ็บและทดสอบการฝึกเพื่อประเมินศักยภาพการจำแนกอาการของผู้ป่วย ศักยภาพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อประเมินศักยภาพในการเข้าช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ