saostar

Banner โฆษณา

หน่วยงานในอำเภอศรีราชา ร่วมมอบสิ่งของช่วยงานกาชาดจังหวัดชลบุรี

 ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมมอบสิ่งของในวันรวมน้ำใจชาวศรีราชา เพื่อนำไปร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ ,งานสงกรานต์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี

ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี  บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา พร้อมเหล่าสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา ร่วมใจกันจัดงานวันร่วมน้ำใจชาวศรีราชา ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบรวม น้ำใจ จากสิ่งของและเงินบริจาค ต่าง ๆ ที่ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชมรม ชุมชน และ ผู้ใจบุญ จากองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อจะได้นำ ไปร่วมในการ จัดกิจกรรม ของ กาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ จังหวัดชลบุรี และ อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไป ออกร้าน กิจกรรมของกาชาดอำเภอศรีราชา ในงานประเพณี วันกองข้าว ศรีราชา ในช่วง เดือนเมษายน ที่จะมาถึง เพื่อนำรายได้จากการออกร้านไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมี หน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ นำเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน เครื่องอุปโภค บริโภค และ เงินมามอบให้ จำนวนมาก ซึ่งหากหน่วยงาน ใด ที่สนใจ จะเข้าร่วมบริจาค สิ่งของ ก็ยังสามารถนำมามอบให้กับทางอำเภอศรีราชา ในวันและเวลาราชการ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ