saostar

Banner โฆษณา

ผู้การเมืองชล เข้มท่องเที่ยวยุติธรรม ลดอุบัติเหตุ

 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงมอบนโยบายสร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยว ให้ความยุติธรรม และลดการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่ศรีราชา โดยให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง ให้ตำรวจที่ออกเวรทำงานเป็นสายตรวจลงพบปะพูดคุยกับประชาชนให้มากขึ้น
 พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมามอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา หลังจากเข้ามารับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้เพียงแค่สามเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในความดูแลได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก ผู้กำกับการสภ.ศรีราชา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ศรีราชา เจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจ เข้ารับฟังนโยบายในครั้งนี้
 พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม  ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่มารับตำแหน่งบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ก็ได้มอบนโยบายให้กับตำรวจทุกสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขับเคลื่อนไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รัฐบาลได้กำหนดมาให้ โดยเน้นให้ประชารชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ นโยบายหลักคือการดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  ให้อาชญากรรมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต้องลดลง 2.เร่งรัดการปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงการตำรวจ จะต้องไม่มี ต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน อะไรที่ทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต้องปรับเปลี่ยน การให้ความยุติธรรมกับผู้ที่มาใช้บริการ พัฒนาการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน  และการร่วมแก้ไขปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเราเสียหาย รวมทั้งการปกป้องการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักของประเทศไทย

“การมอบนโยบายครั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าถึงกับประชาชนมากขึ้น พนักงานที่มีอยู่น้อยจะต้องทำให้เหมือนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก เจ้าหน้าที่ที่ออกเวร จะต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชน จะเป็นเป็นชุมชนสัมพันธ์กันทุกคน ต้องทำให้ประชานไว้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มากขึ้น  นักท่องเที่ยวต้องมั่นใจ พึงพอใจในการอำนวยความยุติธรรม สร้างวินัยจราจร สะดวกปลอดภัย เพื่อก้าวสู่สากล ให้ได้ต่อไป”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ