saostar

Banner โฆษณา

ระวังโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก อยู่กลางแดดนาน ๆ

แพทย์เตือนอากาศร้อนระวังโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะผู้ออกกำลังกายและผู้ที่ทำงานกลางแดดแรงๆ เป็นเวลานาน

       ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ ตั้งแต่เดือน มีนาคม - มิถุนายนนี้ อากาศเริ่มร้อนขึ้น ซึ่งโรคหนึ่งที่เกิดจากอากาศร้อนและอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตคือ โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนนี้ประชาชนควรดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ให้เป็นโรคดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ อย่าออกกำลังกายอย่างหักโหม สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี รวมทั้งผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ควรดื่มน้ำให้มากๆ เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิในร่างกาย  ทั้งนี้ โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก เป็นอาการที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป  จนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติได้ โรคลมแดดเป็นความผิดปกติที่รุนแรงทำให้สมองไม่สามารถควบคุมการทำงานของระบบ ต่าง ๆ ได้   อุณหภูมิในร่างกายจึงเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ เป็นอาการที่ต้องรีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ