saostar

Banner โฆษณา

เกษตรชลบุรี จับมือแปซิฟิค พาร์ค จัดงาน กล้วยไม้งามศรีราชา

 เกษตร จ.ชลบุรี จับมือแปซิฟิค พาร์ค  จัดงาน กล้วยไม้งามศรีราชา  ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอก และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
 นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงาน  กล้วยไม้งามศรีราชาประจำปี 2560 โดยมีนายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา ,นายสามารถ  ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ให้การต้อนรับ 

 นายสามารถ  ชื่นวงศา  เกษตรจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า  จังหวัดชลบุรี  มีแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่สำคัญอยู่ที่อำเภอศรีราชา โดยมีการส่งเสริมการปลูกกล้วยไม้ ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา เป็นแห่งแรก ตั้งแต่ปี 2515  ซึ่งมีการขยายพื้นที่การปลูกอย่างกว้างขวาง
แต่ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมรุกเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้พื้นที่การผลิตกล้วยไม้ลดน้อยลงตามลำดับ แต่มีเกษตรกรบางรายยังอนุรักษ์พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ไว้ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ จึงได้เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการรวบกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้และดำเนินกิจกรรมได้ครบวงจร ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
นอกจากนั้นแหล่งผลิตกล้วยไม้ ในอำเภอศรีราชา ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจึงมีศักยภาพด้านการตลาด ที่สำคัญการผลิตกล้วยไม้ยังได้ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับดอกไม้และต้นกล้วยไม้อีกมากมาย

 นายสามารถ   กล่าวต่อไปว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด จึงมีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรและได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ จะได้เพิ่มช่องทางการตลาดที่มั่นคงตลอดปีการผลิต จึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  จัดงานดังกล่าวขึ้นมา
ด้านนางสาวจันทร์จิรา  เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  29  มีนาคม ถึง 2 เมษายน  นี้ เนื่องเมืองศรีราชาเป็นเมืองติดทะเล บรรยากาศสบายๆ ถึงแม้จะเป็นเมืองเศรษฐกิจ แต่ความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่มาก จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความเป็นกล้วยไม้ซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณจุดไหนก็สวยงามร่มรื่นไม่จำกัดอยู่แต่ในธรรมชาติ โดยอยู่ในเมืองก็สร้างความสวยงามได้เช่นกัน  นอกจากนั้นยังจัดประกวดกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หมู่  ประกวดการจัดสวนหย่อม การแสดงดนตรีในสวน  พร้อมมีพันธุ์กล้วยไม้จากเจ้าของสวนมาให้เลือกซื้อโดยตรง
"; /* */
 เกษตร จ.ชลบุรี จับมือแปซิฟิค พาร์ค  จัดงาน กล้วยไม้งามศรีราชา  ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอก และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
 นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงาน  กล้วยไม้งามศรีราชาประจำปี 2560 โดยมีนายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา ,นายสามารถ  ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ให้การต้อนรับ 

 นายสามารถ  ชื่นวงศา  เกษตรจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า  จังหวัดชลบุรี  มีแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่สำคัญอยู่ที่อำเภอศรีราชา โดยมีการส่งเสริมการปลูกกล้วยไม้ ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา เป็นแห่งแรก ตั้งแต่ปี 2515  ซึ่งมีการขยายพื้นที่การปลูกอย่างกว้างขวาง
แต่ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมรุกเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้พื้นที่การผลิตกล้วยไม้ลดน้อยลงตามลำดับ แต่มีเกษตรกรบางรายยังอนุรักษ์พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ไว้ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ จึงได้เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการรวบกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้และดำเนินกิจกรรมได้ครบวงจร ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
นอกจากนั้นแหล่งผลิตกล้วยไม้ ในอำเภอศรีราชา ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจึงมีศักยภาพด้านการตลาด ที่สำคัญการผลิตกล้วยไม้ยังได้ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับดอกไม้และต้นกล้วยไม้อีกมากมาย

 นายสามารถ   กล่าวต่อไปว่า  สำนักงานเกษตรจังหวัด จึงมีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรและได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ จะได้เพิ่มช่องทางการตลาดที่มั่นคงตลอดปีการผลิต จึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  จัดงานดังกล่าวขึ้นมา
ด้านนางสาวจันทร์จิรา  เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  29  มีนาคม ถึง 2 เมษายน  นี้ เนื่องเมืองศรีราชาเป็นเมืองติดทะเล บรรยากาศสบายๆ ถึงแม้จะเป็นเมืองเศรษฐกิจ แต่ความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่มาก จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความเป็นกล้วยไม้ซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณจุดไหนก็สวยงามร่มรื่นไม่จำกัดอยู่แต่ในธรรมชาติ โดยอยู่ในเมืองก็สร้างความสวยงามได้เช่นกัน  นอกจากนั้นยังจัดประกวดกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หมู่  ประกวดการจัดสวนหย่อม การแสดงดนตรีในสวน  พร้อมมีพันธุ์กล้วยไม้จากเจ้าของสวนมาให้เลือกซื้อโดยตรง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ