saostar

Banner โฆษณา

FROST ร่วมประชุมจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัทยา


     FROST Magical Ice Of Siam ร่วมการประชุมเตรียม"การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่5 ประจำปี 2560" ในวันสงกรานต์ โดยมี นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการจัดงานฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

     ในส่วนของรูปขบวน พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย FROST Magical Ice Of Siam จะเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก วัดประชานาถ พร้อมจัดแต่งรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีหลายองค์กรสำคัญร่วมในพิธีฯ เคลื่อนขบวนพิธีฯไปรอบเมืองพัทยาให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ร่วมกัน อัญเชิญ สรงน้ำ สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับเมืองพัทยา และพี่น้องประชาชน ในวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2560 วันขึ้นปีใหม่ไทย(ขอบคุณภาพขบวนพิธีฯ ปี2559 จากประสาทสัจธรรม)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ