saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังจัดแข่งเปตองสานสัมพันธ์ชุมชน 43 ทีมร่วม


ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรักสานสัมพันธ์ด้วยกีฬาเปตอง ครั้งที่6 ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 ทีม
วันนี้ (28 เมษายน 2560) นางชยกร  ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการกองการบุคคล  ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุม และการจับฉลากแบ่งสายการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรักสานสัมพันธ์ด้วยกีฬาเปตอง  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา  ณ ห้องประชุม 1 ท่าเรือแหลมฉบัง  โดยมีตัวแทนและผู้นำชุมชน จากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ,เทศบาลนครแหลมฉบัง ,เทศบาลตำบลตะเคยนเตี้ย ,เทศบาลตำบลบางละมุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยการแข่งขันครั้งนี้  มีทีมรวมการแข่งขันทั้งสิ้น  43  ทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมชาย ,ทีมหญิง และทีม VIP. การแข่ง จะเริ่มในเวลา 08.30 น. ในวันเสาร์ ที่ 24  มิถุนายน 2560นี้ ที่บริเวณสนามฟุตบอลท่าเรือแหลมฉบัง   และสนามสโมสรบ้านพักท่าเรือแหลมฉบัง  การแข่งขันจะแบ่งเป็นสายสายละไม่เกิน 4 ทีม แข่งแบบน๊อคเอ๊าท์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน  10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่สอง 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ในประเภทชายและหญิง ส่วนประเภท วีไอพี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท โดยหลังจบการแข่งขันเสร็จมีพิธีมอบรางวัล และงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วย
นางชยกร  ฤกษ์จำเนียร  เปิดเผยว่า “ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรักสานสัมพันธ์ด้วยกีฬาเปตอง ครั้งที่6 ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้งสิ้น 39 ชุมชน และจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจากการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก 13 ชุมชน แต่ในปีนี้มีหลายชุมชนสมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าท่าเรือแหลมฉบังประสบความสำเร็จจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดี และจะจัดการแข่งขันต่อไปเป็นประจำทุกปี”


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ