saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จ ณ ศรีราชา จัดกิจกรรม62 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี


 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “62 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี” โดยมีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
 วันนี้(02 เมษายน 2560) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรม
หลังจากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 62 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี ซึ่งมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา การชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ตรวจหา บอดี้ คอมพอสสิชั่น การตรวจคัดกรองเบาหวาน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา บริการนวดแผนไทย เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย
"; /* */

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “62 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี” โดยมีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
 วันนี้(02 เมษายน 2560) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรม
หลังจากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 62 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี ซึ่งมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา การชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ตรวจหา บอดี้ คอมพอสสิชั่น การตรวจคัดกรองเบาหวาน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา บริการนวดแผนไทย เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ