saostar

Banner โฆษณา

อบต บางพระ จังหวัดชลบุรี ทำบุญ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์


            องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

วันนี้(13 เมษายน 2560)  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชนชาวบางพระ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุ สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย  และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายสุพงษ์ เสมอวงษ์ อดีตนายก อบต.บางพระ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เข้าร่วมในพิธี

                ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม หลังจากนั้นก็จะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ