saostar

Banner โฆษณา

วันไหลศรีราชาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน


วันไหลศรีราชาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานของวัยรุ่นหนุ่มสาวรวมถึงเด็กในพื้นที่ศรีราชาที่มาจับกลุ่มเล่นน้ำกัน  ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดขบวนรถแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้ชาวศรีราชาได้รดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

                วันนี้(17เม.ย.2560)ที่  สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดวันสงกรานต์และวันไหลศรีราชา   ทางคณะผู้บริหารรวมถึงชุมชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และของไทยให้สืบทอดตลอดไป และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม รวมเป็นการประสานความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นได้จัดขบวนรถแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศรีราชาได้แก่ รูปหล่อหลวงพ่อผิว  รูปหล่อหลวงพ่อทันใจ    และ ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา  ออกจากเทศบาลเมืองศรีราชาโดยแห่รอบเมืองศรีราชาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ โดยมีประชาชนตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่านร่วมกันสรงน้ำจำนวนมาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

โดยบรรยากาศในการสาดน้ำสงกรานต์วันไหลศรีราชาเทศกาลสงกรานต์ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างคึกคัก  ชาวศรีราชาได้ออกมาเล่นสาดน้ำ บริเวณข้างถนนกันเป็นจำนวนมาก  พร้อมกับได้มีการเตือนไม่ให้ใช้กระบอกฉีดแรงดันสูง ซึ่งผู้ที่มาเล่นน้ำส่วนมากก็ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด


"; /* */

วันไหลศรีราชาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานของวัยรุ่นหนุ่มสาวรวมถึงเด็กในพื้นที่ศรีราชาที่มาจับกลุ่มเล่นน้ำกัน  ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดขบวนรถแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้ชาวศรีราชาได้รดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

                วันนี้(17เม.ย.2560)ที่  สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดวันสงกรานต์และวันไหลศรีราชา   ทางคณะผู้บริหารรวมถึงชุมชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และของไทยให้สืบทอดตลอดไป และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม รวมเป็นการประสานความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นได้จัดขบวนรถแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศรีราชาได้แก่ รูปหล่อหลวงพ่อผิว  รูปหล่อหลวงพ่อทันใจ    และ ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา  ออกจากเทศบาลเมืองศรีราชาโดยแห่รอบเมืองศรีราชาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ โดยมีประชาชนตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่านร่วมกันสรงน้ำจำนวนมาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

โดยบรรยากาศในการสาดน้ำสงกรานต์วันไหลศรีราชาเทศกาลสงกรานต์ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างคึกคัก  ชาวศรีราชาได้ออกมาเล่นสาดน้ำ บริเวณข้างถนนกันเป็นจำนวนมาก  พร้อมกับได้มีการเตือนไม่ให้ใช้กระบอกฉีดแรงดันสูง ซึ่งผู้ที่มาเล่นน้ำส่วนมากก็ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ