saostar

Banner โฆษณา

หนึ่งเดียวในโลก แห่พญายมวันไหลสงกรานต์ตำบลบางพระ

 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของชาวตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี จัดขบวนแห่พญายม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในวันไหลสงกรานต์ เพื่อนำความทุกข์ นำความโศก ลอยลงทะเลไปพร้อมกับองค์พญายม

เมื่อเวลา 13.30 น. (18 เม.ย. 2560)  ที่บริเวณคอเขาบางพระ หมู่4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ  ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ได้จัดขบวนแห่ องค์พญายม จากบริเวณคอเขาบางพระไปบนถนนสุขุมวิท ไปจบที่ชายทะเลบางพระ  ซึ่งในขบวนแห่นั้นมีประชาชนจากชุมชนต่างๆ และหน่วยงานเอกชนได้ส่งรถตกแต่งที่สวยงามเข้าร่วมทั้งหมด 29 ขบวน ภายในขบวนยังได้นำองค์หลวงพ่อโสธรจำลอง หลวงพ่อฉิ่ง หลวงพ่อกัง หลวงพ่อบู๊ มาให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวด้วย
ในปีนี้องค์พญายมเป็นภาคเทวดา มือขวาถือดอกบัว มือซ้ายถือไม้เท้าหัวกะโหลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พญายม  โดยตลอดเส้นทางก็จะมีการสาดน้ำสงกรานต์กันตลอดสองข้างทางเนื่องจากเป็นวันไหลบางพระ ก็จะมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมสาดน้ำสงกรานต์และร่วมแห่องค์พญายมอีกด้วย ซึ่งเมื่อแห่องค์พญายมไปถึงชายทะเลบางพระ แล้วทำพิธีบวงสรวงองค์พญายม ก็จะมีการตั้งบวงสรวงด้วยข้าวปลาอาหาร ให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข หลังจากที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินก็จะนำองค์พญายมลงไปลอยทะเลปล่อยทุกข์ ปล่อยโศก ให้ลอยไป ซึ่งก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางพระจำนวนมากเข้าร่วมบวงสรวงสำหรับประเพณีแห่องค์พญายม สงกรานต์บางพระนั้น ถือว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นแห่งเดียวในโลก
โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น, การฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาไทย เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน, ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนและเพื่อให้เป็นงานประจำปีของเทศบาลตำบลบางพระอย่างต่อเนื่อง โดยการแห่ องค์พญายม ของเทศบาลตำบลบางพระนี้จัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปีในช่วงบ่าย และปีนี้เทศบาลตำบลบางพระ พร้อมชาวตำบลบางพระ ได้ร่วมแรงร่วมใจสืบทอดประเพณีนี้มายาวนานอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ