saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับชาวศรีราชาจัดพิธีบวงสรวงงานกองข้าวอย่างยิ่งใหญ่

 เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับชาวศรีราชา จัดพิธีบวงสรวงงานกองข้าว  ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงาน นำอาหารคาวหวาน มาร่วมล้อมวงกินกัน อย่างสนุกสนาน
       เทศบาลเมืองศรีราชาจัดขบวนแห่ประเพณีกองข้าว เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยขบวนสร้างความสวยงามและเป็นที่เรียบง่าย
เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีกองข้าวอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนกว่า 20 หน่วยงาน  เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ร่วมแห่เดินรอบเมืองศรีราชา  ซึ่งมีความยาวของขบวนกว่า 2 กิโลเมตร  สร้างความสวยงามตะการตาต่อนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
       เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 21 เม.ย.2560  เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดงานประเพณีกองข้าวศรีราชา ซึ่งได้จัดเป็นประจำขึ้นทุกปี     โดยกิจกรรมที่สร้างสีสันสวยงาม คือ  ขบวนแห่ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในอำเภอศรีราชา ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 27หน่วยงาน ได้ตกแต่งรถเพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีความยาวของขบวนกว่า 2 กิโลเมตร โดยทุกคนต่างร่วมใจกันใส่เสื้อลายดอกที่เป็นสัญลักษณ์ในงานกองข้าวในครั้งนี้ด้วย
 นอกจากนั้นบางขบวนยังแต่งตัวสีสันสวยงาม โดยขบวนเริ่มต้นแห่จากหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา ผ่านไปรอบๆเมืองศรีราชา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงาม และขบวนจะมาสิ้นสุดที่ถนนสายสวนสุขภาพเกาะลอย  แม้ในช่วงเดินนั้นอากาศจะร้อน แต่ทุกขบวนก็ร่วมเดินอย่างเต็มที่อีกด้วย      
   สำหรับการจัดงานประเพณีกองข้าวนั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชาได้ผนวกงานสงกรานต์เข้ารวมเป็นงานเดียวกัน และให้ชื่อ ว่า ร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไทย ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมใจกันสวมเสื้อลายดอกและชุดไทยร่วมงานอีกด้วย
หลังจากนั้น เวลา 18.00 น.วันที่ 21 เม.ย.2560  ที่สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีการบรวงสรวงโดยพิธีพราหมณ์ตามความเชื่อของชาวบ้าน เพื่อเป็นการเชิญภูตผีมาร่วมกินอาหารกันปีละหนึ่งครั้ง โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวง รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
         สำหรับประเพณีกองข้าว เทศบาลเมืองศรีราชานั้น  เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยแท้ที่สืบต่อๆ กันมา ตามประวัติเล่าว่า ประเพณีกองข้าวจัดในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเมืองชลบุรี  อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม ฯลฯ ครั้นกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปในบางพื้นที่ประเพณีได้เลือนหายไป แต่ที่ศรีราชายังคงอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่นมานานกว่า  20  ปีแล้ว   จนกลายเป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา โดยเฉพาะเมื่อเทศบาลเมืองศรีราชา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานกองข้าวศรีราชา เริ่มตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 19-21 เมษายนของทุกปี
และในอดีตเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชา หรือพิธีกองข้าว  ชาวบ้านจะนัดหมายกันมานำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกัน และเชิญภูตผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง โดยเชื่อว่าภูตผีจะไม่มาทำอันตรายชีวิตครอบครัว หรือทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเซ่นไหว้ชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน มีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสนาน มีเคล็ดว่าทุกคนจะไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้าน แต่จะทิ้งไว้เป็นทานแก่สัตว์
        การจัดงานประเพณีกองข้าวนั้น  เป็นการสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ปัจจุบัน เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ผนวกงานสงกรานต์เข้ารวมเป็นงานเดียวกัน และให้ชื่อ ว่า  "ร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไทย ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมใจกันสวมเสื้อลายดอกและชุดไทยร่วมงานนี้อีกด้วย


"; /* */
 เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับชาวศรีราชา จัดพิธีบวงสรวงงานกองข้าว  ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงาน นำอาหารคาวหวาน มาร่วมล้อมวงกินกัน อย่างสนุกสนาน
       เทศบาลเมืองศรีราชาจัดขบวนแห่ประเพณีกองข้าว เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยขบวนสร้างความสวยงามและเป็นที่เรียบง่าย
เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีกองข้าวอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนกว่า 20 หน่วยงาน  เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ร่วมแห่เดินรอบเมืองศรีราชา  ซึ่งมีความยาวของขบวนกว่า 2 กิโลเมตร  สร้างความสวยงามตะการตาต่อนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
       เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 21 เม.ย.2560  เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดงานประเพณีกองข้าวศรีราชา ซึ่งได้จัดเป็นประจำขึ้นทุกปี     โดยกิจกรรมที่สร้างสีสันสวยงาม คือ  ขบวนแห่ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในอำเภอศรีราชา ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 27หน่วยงาน ได้ตกแต่งรถเพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีความยาวของขบวนกว่า 2 กิโลเมตร โดยทุกคนต่างร่วมใจกันใส่เสื้อลายดอกที่เป็นสัญลักษณ์ในงานกองข้าวในครั้งนี้ด้วย
 นอกจากนั้นบางขบวนยังแต่งตัวสีสันสวยงาม โดยขบวนเริ่มต้นแห่จากหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา ผ่านไปรอบๆเมืองศรีราชา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงาม และขบวนจะมาสิ้นสุดที่ถนนสายสวนสุขภาพเกาะลอย  แม้ในช่วงเดินนั้นอากาศจะร้อน แต่ทุกขบวนก็ร่วมเดินอย่างเต็มที่อีกด้วย      
   สำหรับการจัดงานประเพณีกองข้าวนั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชาได้ผนวกงานสงกรานต์เข้ารวมเป็นงานเดียวกัน และให้ชื่อ ว่า ร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไทย ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมใจกันสวมเสื้อลายดอกและชุดไทยร่วมงานอีกด้วย
หลังจากนั้น เวลา 18.00 น.วันที่ 21 เม.ย.2560  ที่สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีการบรวงสรวงโดยพิธีพราหมณ์ตามความเชื่อของชาวบ้าน เพื่อเป็นการเชิญภูตผีมาร่วมกินอาหารกันปีละหนึ่งครั้ง โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวง รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
         สำหรับประเพณีกองข้าว เทศบาลเมืองศรีราชานั้น  เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยแท้ที่สืบต่อๆ กันมา ตามประวัติเล่าว่า ประเพณีกองข้าวจัดในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเมืองชลบุรี  อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม ฯลฯ ครั้นกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปในบางพื้นที่ประเพณีได้เลือนหายไป แต่ที่ศรีราชายังคงอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่นมานานกว่า  20  ปีแล้ว   จนกลายเป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา โดยเฉพาะเมื่อเทศบาลเมืองศรีราชา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานกองข้าวศรีราชา เริ่มตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 19-21 เมษายนของทุกปี
และในอดีตเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชา หรือพิธีกองข้าว  ชาวบ้านจะนัดหมายกันมานำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกัน และเชิญภูตผีทั้งหลายมากินปีละครั้ง โดยเชื่อว่าภูตผีจะไม่มาทำอันตรายชีวิตครอบครัว หรือทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเซ่นไหว้ชาวบ้านจะล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน มีการร้องรำทำเพลง การละเล่นสนุกสนาน มีเคล็ดว่าทุกคนจะไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้าน แต่จะทิ้งไว้เป็นทานแก่สัตว์
        การจัดงานประเพณีกองข้าวนั้น  เป็นการสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น ปัจจุบัน เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ผนวกงานสงกรานต์เข้ารวมเป็นงานเดียวกัน และให้ชื่อ ว่า  "ร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไทย ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมใจกันสวมเสื้อลายดอกและชุดไทยร่วมงานนี้อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ