saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ทำบุญ รดน้ำผู้สูงอายุ วันสงกรานต์

 เจ้าหน้าที่ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำพิธีทำบุญ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องวันสงกรานต์ รวมทั้งส่งมอบศิลปะรูปมือให้แก่ วัดศรีวนาราม หรือวัดบ้านนาใหม่  หลังจากตรวจยึดมาเป็นของกลาง เพื่อสืบทอด ทะนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป
เมื่อเวลา 16.00น. วันนี้ ( 11 เมษายน 2560)  นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญ รดน้ำดำหัวขอพรเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ ที่จะเกษียณอายุราชการภายในปีนี้ เนื่องวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของคนไทย ซึ่งได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ที่ได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐาน ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหมดร่วมกันสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  หลังจากนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ซึ่งบรรยากาศเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหมดดีใจที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแบบเป็นกันเองที่มีรดน้ำกันไปมาอย่างสนุกสนาน
ซึ่งภายในกิจกรรมวันนี้  นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ทำการส่งมอบของกลางที่แฟ้มคดีสิ้นสุดแล้ว ประเภท ศิลปะวัตถุ "ฝ่าพระหัตถ์" จำนวน 5 ชิ้น ให้แก่ วัดศรีวนาราม (วัดบ้านนาใหม่) เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
ทั้งนี้ศิลปะวัตถุชิ้นดังกล่าว กรมศิลปากรได้ทำการพิสูจน์แล้วว่า เป็นสิ่งประดิษฐ์ หลังปี 2500 จึงไม่ใช่โบราณวัตถุ  และไม่ต้องจำเป็นเก็บรักษาที่ศิลปากร จึงได้อนุญาตให้ส่งมอบต่อให้แก่วัดได้ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ