saostar

Banner โฆษณา

มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้ ส่งตรงถึงเมืองชล


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) ขอเชิญชม ชิม ช้อปข้าวหอมมะลิและของดีกลุ่มจังหวัด ภายในงาน "มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง”และของดีกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) ขอเชิญชม ชิม ช้อปข้าวหอมมะลิและของดีกลุ่มจังหวัด ภายในงาน "มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น  1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวหอมมะลิ ตลอดสินค้าดี สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น   ซึ่งจะได้พบกับสินค้าข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร พร้อมด้วยสินค้าดี สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด อาทิ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ฝีมือประณีต สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เลื่องชื่อ สินค้าอุปโภค บริโภคราคายุติธรรม มากกว่า 40 ราย ที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสานทุกวัน 

"; /* */

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) ขอเชิญชม ชิม ช้อปข้าวหอมมะลิและของดีกลุ่มจังหวัด ภายในงาน "มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง”และของดีกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ) ขอเชิญชม ชิม ช้อปข้าวหอมมะลิและของดีกลุ่มจังหวัด ภายในงาน "มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น  1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวหอมมะลิ ตลอดสินค้าดี สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น   ซึ่งจะได้พบกับสินค้าข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร พร้อมด้วยสินค้าดี สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด อาทิ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ฝีมือประณีต สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เลื่องชื่อ สินค้าอุปโภค บริโภคราคายุติธรรม มากกว่า 40 ราย ที่คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสานทุกวัน 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ