saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

 ผู้อำนวยการท่าเรือแหลทมฉบัง เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนพร้อมให้โอวาทกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การเดินทาง ช่วงเทศการสงกรานต์  ในเดือน เมษายน พ.ศ.2560
            เวลา 6.00 น. วันนี้ ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม และเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนพร้อมให้โอวาทกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ การเดินทางใน ช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2560
 ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่าสืบเนื่องจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นช่วงวันอันตรายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  2560 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ระดมแนวความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร พร้อมสนธิกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัย เพื่อบูรณาการให้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
 โดยในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังได้มีการกำหนดมาตรการการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ ทุกประเภท ที่ใช้การจรจร ในท่าเรือแหลมฉบัง ดังนี้ คือ 1 ในการขนส่งสินค้าเข้าและออกทุกประเภท ทางถนน ต้องตรวจสอบสมรรถนะของรถและผู้ขับขี่และทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยเป็นพิเศษ  สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้า  ก่อนการขนส่งให้ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่งและพนักงานขนส่งเพื่อให้การขนส่งสินค้าอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย  2 หากต้องการคำแนะนำให้ติดต่อกองการท่า  สำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ