saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระเปิดหมากรุกหนังสติ๊กเทศกาลแห่พญายม


เทศบาลตำบลบางพระจัด การแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับประเทศไทย และ กีฬาพื้นบ้านยิงหนังสติ๊ก ภายในงานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์ตำบลบางพระ

      ที่   บริเวณชายทะเลบางพระ  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์ พร้อมมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ด็อกเตอร์ ปาลพล รอดลอยทุกข์ ประธานชมรมหมากรุกไทยดินแดง นาวาเอกบุญแสง มาลามาศ กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาหมากรุกสากล เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับ ชมรมหมารุกไทยบางพระ จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 150 คน แบ่งเป็น ประเภทโอเพ่น จัดอันดับประเทศไทย ประชาชนท้องถิ่นบางพระ และ เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท  เพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิ รู้จักวางแผน มีความอดทน อีกทั้งยังฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย  เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

        จากนั้น นายสมเจตน์  ได้เปิดกีฬาพื้นบ้านยิงหนังสติ๊ก พร้อมร่วมประลองความแม่นในการยิงหนังสติ๊ก กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงได้เชิญคู่แฝดเด็กชายปฏิภาณ และเด็กชายปฏิพัฒน์ สุขสบาย ที่เคยออกรายการทางช่องเวิร์คพ้อย มาแสดงความสามารถในการยิงหนังสติ๊กเข้าปากขวดน้ำ ซึ่งก็สร้างสีสัน และ ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งการแข่งขันยิงหนังสติ๊ก มีการแข่งขันในประเภท ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป , เยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี และ ประเภทหญิงไม่จำกัดอายุ   ซึ่งกีฬายิงหนังสติ๊กของชาวเทศบาลตำบลบางพระ มีการเล่นสืบต่อกันมาอย่างช้านาน จนกลายเป็นกีฬาพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดแข่งขันขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การยิงหนังสติ๊กให้ คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชาวชุมชนบางพระต่อไป
"; /* */

เทศบาลตำบลบางพระจัด การแข่งขันหมากรุกไทย จัดอันดับประเทศไทย และ กีฬาพื้นบ้านยิงหนังสติ๊ก ภายในงานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์ตำบลบางพระ

      ที่   บริเวณชายทะเลบางพระ  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์ พร้อมมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ด็อกเตอร์ ปาลพล รอดลอยทุกข์ ประธานชมรมหมากรุกไทยดินแดง นาวาเอกบุญแสง มาลามาศ กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาหมากรุกสากล เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับ ชมรมหมารุกไทยบางพระ จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 150 คน แบ่งเป็น ประเภทโอเพ่น จัดอันดับประเทศไทย ประชาชนท้องถิ่นบางพระ และ เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท  เพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิ รู้จักวางแผน มีความอดทน อีกทั้งยังฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย  เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

        จากนั้น นายสมเจตน์  ได้เปิดกีฬาพื้นบ้านยิงหนังสติ๊ก พร้อมร่วมประลองความแม่นในการยิงหนังสติ๊ก กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงได้เชิญคู่แฝดเด็กชายปฏิภาณ และเด็กชายปฏิพัฒน์ สุขสบาย ที่เคยออกรายการทางช่องเวิร์คพ้อย มาแสดงความสามารถในการยิงหนังสติ๊กเข้าปากขวดน้ำ ซึ่งก็สร้างสีสัน และ ความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งการแข่งขันยิงหนังสติ๊ก มีการแข่งขันในประเภท ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป , เยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี และ ประเภทหญิงไม่จำกัดอายุ   ซึ่งกีฬายิงหนังสติ๊กของชาวเทศบาลตำบลบางพระ มีการเล่นสืบต่อกันมาอย่างช้านาน จนกลายเป็นกีฬาพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดแข่งขันขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การยิงหนังสติ๊กให้ คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชาวชุมชนบางพระต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ