saostar

Banner โฆษณา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตัวพนักงาน      ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำพนักงาน ลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารซึ่งได้มีอดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายสุริยา แสงพงษ์ ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เขาร่วมในงานเพื่ออวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย       นายอรรถพร ได้กล่าวว่า นอกจากทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนร่วมสักการบูชา และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ในส่วนของการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมภายใน ที่เราจัดติดต่อขึ้นมาเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้บริหาร และสูงอายุนั้นเอง
"; /* */


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตัวพนักงาน      ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำพนักงาน ลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารซึ่งได้มีอดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายสุริยา แสงพงษ์ ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เขาร่วมในงานเพื่ออวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย       นายอรรถพร ได้กล่าวว่า นอกจากทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนร่วมสักการบูชา และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ในส่วนของการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมภายใน ที่เราจัดติดต่อขึ้นมาเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้บริหาร และสูงอายุนั้นเอง
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ