saostar

Banner โฆษณา

คัดเลือกชายไทย เข้าสู่รั้วของชาติ ศรีราชาคึก

 ที่ ศรีราชา ประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พันโท ไพชยนต์ ปทุมโกยะ สัสดีอำเภอศรีราชา ได้ไปควบคุมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อำเภอศรีราชา ประจำปี 2560 ซึ่งวันนี้คัดเลือกทหารกองเกิน ที่มีภูมิลำเนา ในเขตตำบลศรีราชา บางพระ บ่อวินและตำบลบึง  ซึ่งมีชายไทยที่เกิดปีชวด พุทธศักราช 2539 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ ได้ลงชื่อบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอศรีราชา เข้ารับการคัดเลือกอย่างคับคั่ง โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชาไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

โดยในวันนี้มี ข้าราชการทหาร และ เจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำ และ ดูแลความเรียบร้อย อย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันนี้มียอดชายไทย 4 ตำบล เข้าตรวจเลือกประมาณ 800 กว่าคน ผ่อนผัน ประมาณ 400 กว่าคน ส่วนชายไทยที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า ได้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยความเสียสละ กล้าหาญ รักชาติ พร้อมจะปกป้องอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งบรรยากาศในการเข้ารับการเกณฑ์ทหารไฮไลท์ในวันนี้อยู่ที่สาวประเภท 2 ที่เข้าร่วมคัดเลือกทหาร และมี ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง ของผู้เข้ารับการคัดเลือกต่างมาให้กำลังใจอย่างคึกคักข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ