saostar

Banner โฆษณา

หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ปล่อยแถวให้บริการประชาชน

 หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ปล่อยแถวหน่วยกู้ภัยออกมาให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านในเขตอำเภอศรีราชา และพักผ่อนในพื้นที่อำเภอศรีราชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
     
   ที่สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับนายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา ได้ทำการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพื่อออกให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ และเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย และอาสาสมัครเข้าร่วมบริการตามจุดตรวจที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเต็นท์คอยให้บริการอยู่ในเขตถนนสุขุมวิทในเขตอำเภอศรีราชา
       นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ทางหน่วยกู้ภัยได้มีความพร้อม และได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งอุปกรณ์ตัดถ่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นไว้แล้ว และได้ส่งทีมเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของการสาธารณสุขแล้ว ออกร่วมปฏิบัติการตามพื้นที่รับผิดชอบ และยังเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความอบอุ่น และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่ทุกฝ่ายออกมาคุมเข้มเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย"; /* */
 หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ปล่อยแถวหน่วยกู้ภัยออกมาให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านในเขตอำเภอศรีราชา และพักผ่อนในพื้นที่อำเภอศรีราชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
     
   ที่สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับนายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา ได้ทำการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเพื่อออกให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ และเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย และอาสาสมัครเข้าร่วมบริการตามจุดตรวจที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเต็นท์คอยให้บริการอยู่ในเขตถนนสุขุมวิทในเขตอำเภอศรีราชา
       นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ทางหน่วยกู้ภัยได้มีความพร้อม และได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งอุปกรณ์ตัดถ่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นไว้แล้ว และได้ส่งทีมเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของการสาธารณสุขแล้ว ออกร่วมปฏิบัติการตามพื้นที่รับผิดชอบ และยังเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความอบอุ่น และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่ทุกฝ่ายออกมาคุมเข้มเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ