saostar

Banner โฆษณา

ขนส่งชลบุรี ทหาร คสช.ตรวจความพร้อมรถตู้โดยสาร จีพีเอส และอุปกรณ์ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ขนส่ง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทหาร คสช.ประจำอำเภอศรีราชา ร่วมกันตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่วิ่งข้ามจังหวัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเน้นไปที่ความพร้อมของคนขับรถ อุปกรณ์จีพีเอส อุปกรณ์ความปลอดภัย และย้ำผู้โดยการต้องรัดเข็มขัดนิรภัยกันทุกคน

                วันนี้ (05 เมษายน 2560) นายณรงค์ ชาชิโย หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ร่วมกับ ทหาร คสช.ประจำอำเภอศรีราชา นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค พัทยา มาร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่บริเวณสถานีขนส่งรถตู้ปรับอากาศร่วม บขส.อำเภอศรีราชา-กรุงเทพฯ ตามนโยบายลดการเกิดอุบัติเหตุของรัฐบาล ที่ใช้คำสั่งมาตรา. 44  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รถตู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และติด GPS ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนด้วยกัน
 สำหรับการตรวจในครั้งนี้ได้เน้นไปที่สภาพของรถตู้โดยสาร การติดตั้งระบบ จีพีเอส ซึ่งรถโดยสารจะต้องมีทุกคัน การตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่นค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง จำนวนผู้โดยสารจะต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง และเน้นให้ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยกันทุกคน  ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี
                สำหรับข้อกำหนดนั้น รถตู้โดยสารที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ทุกคัน และในทุกเส้นทาง สำหรับรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัด (หมวด 2) และที่วิ่งระหว่างจังหวัด (หมวด 3) ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 กำหนดให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ทุกคัน
                นอกจากนี้ ในคำสั่ง คสช.ฉบับดังกล่าวยังได้สนับสนุนการบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างครบวงจร โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบ GPS ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลระบบ ให้สามารถรายงานสถานะของรถแต่ละคันมายังศูนย์ฯ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ทันที หากระบบ GPS ของผู้ให้บริการมีปัญหาขัดข้องต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน หากละเลยฝ่าฝืนมีความผิดปรับวันละไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขได้แล้วเสร็จ





ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ