saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังฟังความเห็นประชาชนฝั่งทะเลในการสร้างเฟส 3


ท่าเรือแหลมฉบังรับฟังความคิดเห็นประชาชนในฝั่งทะเล ที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม ในการออกแบบก่อสร้างท่าเรือเพื่อไม่ให้ประชาชนริมทะเลได้รับความพอใจและมีผลกระทบน้อยที่สุด
วันนี้ (08 พฤษภาคม 2560) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบของประชาชน ในการที่จะออกแบบก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และพึงพอใจในรูปแบบการก่อสร้างมากที่สุดอีกด้วย โดยมีตัวแทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ประชาชน กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบางละมุง  ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้
โดยนายรังสรรค์  ภู่ทอง ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านบางละมุง เปิดเผยว่า ในตอนนี้ทางผู้บริหารการท่าเรือแหลมฉบังได้เข้ามารับฟังปัญหาและพร้อมที่จะทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งชาวบ้านได้ขอให้แก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าแก้ไขตรงจุดนี้ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ยอม รวมทั้งการชดเชยชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู่ เรือประมงเล็ก ในระยะเวลาสองปีต้องมีการชดเชยรายได้ รวมถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สนับสนุนการทำธนาคารปูไข่ และการประกันรายได้ของชาวประมงในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะต้องกำหนดไว้ใน EHIA หรือ การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ด้วย
ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร เปิดเผยว่า การท่าเรือได้แบ่งชาวบ้านออกเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งบก และฝั่งทะเล ชาวบ้านในฝั่งทะเลได้มีการพูดคุยหามาตรการร่วมกัน ซึ่งจะมีการอพยพชาวบ้านออกมาในส่วนของพื้นที่ทับซ้อน ใช้มาตรการการรื้อถอน เยียวยา ตามกฏหมาย จัดสรรที่ให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยอย่างมีระบบ หาวิธีการช่วยเหลือทางด้านอาชีพ ทางด้านการประมง ด้วยการขอความร่วมมือจากกรมประมง กระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดราคาสินค้าของกลุ่มประมง หาที่เพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ อนุบาลสัตว์น้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 55 ไร่ของการท่าเรือ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการค้าขายมีรายได้ที่แน่นอน อาจเปิดร้านอาหารในพื้นที่โดยไม่เก็บค่าเช่า หาลูกค้าให้ ประกันรายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มประมงว่าจะต้องมีรายได้ชัดเจนต่อปี ตามที่ชาวบ้านในกลุ่มทะเลต้องการ และต้องให้ความมั่นใจว่าชาวบ้านจะต้องมีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ไม่น้อยไปกว่าเดิมที่เป็นอยู่ หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ