saostar

Banner โฆษณา

เปิดแล้วมหกรรมกีฬา Air Sea Land Games Thailand Open 2017


มหกรรมกีฬา Air Sea Land Games Thailand Open 2017 ครั้งที่ 8 เปิดการแข่งขันแล้ว โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้เป็นจำนวน 991,250 บาท
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นาวาเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน อุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา Air Sea Land Games Thailand Open 2017 ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะบ้านเนินแสนสุข อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการสาธิตและแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ นอกจากนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา หันมาออกกำลังกาย ลดปัญหาเด็ก และเยาวชนไปข้องเกี่ยวต่อยาเสพติด การพนัน และรวมกลุ่มมั่วสุม
สำหรับมหกรรมกีฬา Air Sea Land Games Thailand Open 2017 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้ง ทางอากาศ พื้นดิน และทางน้ำ โดยมีชนิดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ กีฬาร่มบิน กีฬาร่มร่อน กีฬาออฟโรด กีฬาการแข่งขันรถยนต์บังคับวิทยุ กีฬากระโดดร่ม กีฬาอากาศยานส่วนบุคคล กีฬาเจ๊ทสกี กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2560 - 21 พฤษภาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มอบเงินสนับสนุนให้เป็นจำนวน 991,250 บาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ