saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมิติเวช ศรีราชา เปิดสหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์คอย่างเป็นทางการ บริการแบบใกล้ชิดส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน ภายใต้แนวคิด อุ่นใจ ใกล้บ้าน..มาตรฐานสมิติเวช
วันนี้( 18 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น.รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์อัษฎา  ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา นายชูโต  จิระคุณากร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นพ.สสจ.ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดให้บริการ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์คอย่างเป็นทางการ   เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่ในคลินิก
 สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างเครือโรงพยาบาลสมิติเวชและเครือสหพัฒน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บนพื้นที่ของเครือสหพัฒน์ บริเวณสนาม BS driving range ฝั่งตรงข้าม  J Park เขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ในพื้นที่เมืองศรีราชาและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง  สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ต้องเข้าไปเจอการจราจรในตัวเมืองศรีราชา
สำหรับสหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  บริการด้านกายภาพบำบัด  เอกซเรย์ทั่วไป  อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พร้อมรถพยาบาลรับ-ส่ง กรณีรักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ รวมถึงมีแผนเปิดบริการด้านทันตกรรมในปลายปี 2560 อีกด้วย สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 21.00 น.ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ