saostar

Banner โฆษณา

รมว.คมนาคม รุดดูกรมทางหลวงสร้างถนนต้นแบบคอนกรีตแบบไร้รอยต่อ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมอธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สามแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ้านเนินผาสุก) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ปรับปรุงทางเดิมจากถนนแอสฟัสต์คอนกรีต เป็นถนนต้นแบบคอนกรีตแบบไร้รอยต่อ คืบหน้าร้อยละ 86
                วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สามแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ้านเนินผาสุก) บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงทางเดิมจากถนนแอสฟัสต์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตแบบไร้รอยต่อ ระยะทางประมาณ 15.610 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 1,077,590,980 บาท ซึ่งจะใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการล่าสุดตอนนี้ คืบหน้าไปร้อยละ 86 แล้ว
                นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้รับงบประมาณในกิจกรรมโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สามแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ้านเนินผาสุก) บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 1 แทนของเดิมซึ่งมีสภาพผิวหน้าแตกมีการทรุดตัว ไม่เรียบตลอดเส้นทาง เวลาฝนตกถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6-8-10 ช่องจราจร  ขาไปและกลับ ความกว้าช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางถนนแบบยกและผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้รอยต่อ โดยทำการรื้อชั้นทางเดิมออก  แล้วก่อสร้างชั้นโครงสร้างใหม่ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปร้อยละ 86 แล้ว
                ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง  เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณภาคตะวันออกตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้า บริการ ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                ซึ่งความพิเศษอยู่ที่ กรมทางหลวงได้ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรจากถนนแอสฟัสต์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตแบบไร้รอยต่อ โดยพบว่าผิวทางมีความเรียบสูงกว่าถนนคอนกรีตทั่วไป และในอนาคตกรมทางหลวงจะนำข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้รอยต่อไปพิจารณาปรับปรุงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตทั่วประเทศต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ