saostar

Banner โฆษณา

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมใจปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี


หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมใจปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่
เมื่อเวลา10.00น. วันนี้ (26พ.ค.60) ที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ ตำบลบางพระอ.ศรีราชา นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติในเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่  โดยนายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย หน่วยงานภาครัฐจากมณฑลทหารบกที่14  กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีราชา  และหน่วยงานเอกชน พร้อม นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า300คน
 กิจกรรมภายในงานมีการปลูกต้นไม้ อาทิ พะยูง/ ประดู่ /ยางนา /สัก//หว้า/มะม่วงป่า/เหลืองปรีดียาธร รวมจำนวน 4,000 ต้น การจัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ สนองต่อแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร /พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานไว้ในด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน และกลไกทุกภาคส่วนของพื้นที่ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี และเพื่อปลูกจิตสำนักให้ประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ