saostar

Banner โฆษณา

คืนชีพน้ำตกชันตาเถร น้ำมาก นักท่องเที่ยวเริ่มมาพักผ่อนแล้ว


น้ำตกชันตาเถรคืนชีพน้ำมีพอเพียงให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันแล้วและมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนตลอดเส้นทาง
                 จากการเดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่น้ำตกชันตาเถร ในพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ที่มีผู้นิยมในการเล่นน้ำคลายร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชลบุรีแล้วแวะไปท่องเที่ยวพักผ่อนกัน  หลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนทำให้น้ำตกชันตาเถรทั้ง 4 ชั้น ไม่มีน้ำ  เหลือเพียงโขดหิน พื้นทราย และเศษใบไม้ ในแอ่งน้ำเล็กๆ ที่ยังมีน้ำให้ปลาพอจะอาศัยอยู่ได้
และหลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมาหลายวัน  ส่งผลให้น้ำตกชันตาเถรกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้ง   ซึ่งน้ำจากชั้นบนของน้ำตกได้ไหลลงมาสู่ชั้นล่างของน้ำตกเป็นชั้นๆ ลงมาถึงพื้นป่า ต้นไม้ก็กลับมาเขียวชอุ่ม  ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนไม่ผิดหวัง โดยวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันเข้ามาวันละ 100- 200 คน ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทำให้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่เก็บค่าเข้าชมน้ำตกได้จำนวนมากพอสมควร
ซึ่งนายธเนศร์  สันทัดค้า  เจ้าหน้าที่ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่เปิดเผยว่า  การเข้ามาเที่ยวที่น้ำตกชันตาเถร เพื่อพักผ่อนจะต้องมาซื้อบัตรค่าเข้าชมก่อนที่ประตูทางเข้า และลงทะเบียนแจ้งรถที่ใช้เดินทางมา จำนวนผู้ที่เข้าไปเที่ยว และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าน้ำตก เนื่องจากเจ้าหน้าที่หวั่นประชาชน และนักท่องเที่ยวเกิดหลงทาง หรือไม่ได้กลับออกมาตามจำนวนที่แจ้งไว้ ก็จะทราบได้ทันที และทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ติดตามช่วยเหลือดูแลได้ทันท่วงที
 ตลอดเส้นทางขึ้นน้ำตกชันตาเถรจะมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ คอยอำนวยความสะดวก  และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมน้ำตกหรือเข้าไปเล่นน้ำกันในระยะนี้  โดยถ้าน้ำตกไหลลงมาเป็นสีแดงขุ่นแล้วก็จะบ่งบอกว่าจะมีน้ำป่าไหลลงมา ซึ่งเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวทางเจ้าหน้าที่ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ จะกันคนออกจากเขตน้ำตกทันที  และสั่งปิดน้ำตกทันทีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ