saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์ ขยายพันธุ์ฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง


เครือไทยออยล์ ร่วม จุฬาลงกรณ์ และเทศบาลตำบลเกาสีชัง ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จัดทำโครงการ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ฟื้นฟูแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นปีที่ 5    
ที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยนายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายเลอเลิศ อมรสังข์ นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และบริหารงานชุมชนในเครือไทยออยล์ จำกัด  (มหาชน) และผู้แทน กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ร่วมเปิดงานวันรวมพลคนสีชังฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์ปะการัง และขีดความสามารถในการฟื้นตัวของปะการังตามธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอนุบาลพันธุ์ปะการัง และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้ได้ครบกำหนดตามโครงในเฟสแรก ณ สะพานท่าเทียบเรือศุลกากร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สำหรับโครงการดังกล่าวได้มี การเพาะเลี้ยงและอนุบาลตัวอ่อนเพื่อขยายพันธุ์ปะการัง ทั้งแบบอาศัยเพศ โดยทำการเก็บเซลล์สืบพันธุ์จากธรรมชาติแล้วนำมาเพาะฟัก และแบบไม่อาศัยเพศ โดยรวบรวมกิ่งพันธุ์ปะการังที่ได้รับความเสียหายจากการแตกหักในธรรมชาติรอบเกาะสีชังมาอนุบาล ซึ่งการอนุบาลปะการังต้องใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงสามารถนำไปฟื้นฟูต่อในธรรมชาติได้ การฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม นำกิ่งปะการังจากแพอนุบาลลงไปฟื้นฟูในแนวปะการัง 3 แนว ได้แก่ บริเวณเกาะยายท้าว ฝั่งตะวันออก เกาะค้างคาว และเกาะท้ายตาหมื่น จากผลการติดตามพบว่า กิ่งปะการังมีอัตรารอดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80
การอนุรักษ์และการฟื้นฟูแนวปะการังเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของเกาะสีชังสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ โดยมีปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคือความร่วมมือของชุมชนที่ช่วยกันหวงแหน  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของพวกเขา ให้กลับมาสมบูรณ์และสวยงามตลอดไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ