saostar

Banner โฆษณา

เกาะสีชัง ร่วมภาครัฐเอกชน พัฒนาสินค้าโอทอปและท่องเที่ยว


อำเภอเกาะสีชังร่วมภาครัฐ-เอกชน วางแนวทางพัฒนาสินค้าโอทอป และพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน  เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันนี้(16 พ.ค.) นายธวัช  สุวรรณ  นายอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเกาะสีชัง โดยมีหน่วยงานราชการ เช่น พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ,พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ,หอการค้าจังหวัดชลบุรี, ผู้ประกอบการที่พักอาศัยบนเกาะสีชัง ,ผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะสีชัง และผู้ประกอบการสินค้าโอทอป  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายธวัช  สุวรรณ  นายอำเภอเกาะสีชัง   กล่าวว่า  การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดชลบุรี ดังกล่าว เพื่อประสานพลังทั้งภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ประชาชนในพื้นที่เกาะสีชังมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางอำเภอเกาะสีชังได้เสนอแนวทางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  คือ  การพัฒนาสินค้าโอทอป  เช่น การพัฒนาฉลาก ,การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษา  โดยเฉพาะอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน  เช่น  ซอยคนเดิน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเดินชมวิถีชีวิตดั่งบนของคนบนเกาะสีชัง ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็น พร้อมนำกิจกรรมของชุมชนที่เคยทำอยู่ในอดีตมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของชุมชน
โดยโครงการดังกล่าวนั้น ภาคเอกชนจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน นี้ หลังจากนั้นหน่วยงานราชการจะเข้าไปสนับสนุนในทันที เช่น เงินทุนหมุนเวียน ขณะนี้มีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยชาวบ้านและกลุ่มผู้ประกอบการก็สามารถมาดำเนินการกู้ยืมได้ทันที ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อเกิดเป็นรูปธรรมแล้ว ประชาชนในพื้นที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ