saostar

Banner โฆษณา

เกาะสีชัง เนื้อหอม ผังเมืองเกาะขามใหญ่สีชมพู รับการท่องเที่ยว


เกาะสีชังเนื้อหอม หลังกำหนดสี ผังเมืองเกาะขามใหญ่เป็นสีชมพู   รับการท่องเที่ยว ที่จะตามพร้อมกับโครงการ EEC เผยนักลงทุนประเทศใหญ่ 3 ประเทศ สนใจขอเช่าพื้นที่ ผุดโปรเจคยักษ์สร้างสะพานเชื่อมเกาะสีชัง
นายดำรงค์  เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง  อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  เผยว่า ขณะนี้เกาะสีชัง กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อก่อสร้างโรงแรมและที่พักอาศัย  เนื่องจากพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  อยู่ใน แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) เพื่อ รองรับความเจริญเติบโต จากพัทยาและศรีราชา
โดยเฉพาะพื้นที่บนเกาะขามใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะสีชังประมาณ 1.4  กิโลเมตร ปัจจุบัน ได้มีการวางผังเมืองพร้อมกำหนดให้เป็นพื้นที่ สีชมพู  คือที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  โดยพื้นที่เกาะขามใหญ่  เป็นพื้นที่อยู่ในความปกครองของเทศบาลเกาะสีชัง พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 226 ไร่  โดยมีทหารเรือขอใช้พื้นที่ จำนวน 9  ไร่ , สถานที่ทำงานของราชพัสดุ จำนวน 3 ไร่ ,ของบริษัทเอกชน ซึ่ง ถือครองโดย มีใบ บทบ.5 จำนวน 14 ไร่ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ส่วนหนึ่ง
นายดำรงค์  กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีนักธุรกิจต่างชาติ รายใหญ่ให้ความสนใจจะเข้ามาลงทุนในเรื่องการของท่องเที่ยว และที่พัก จำนวน 3 ราย  คือ นักลงทุนชาวญี่ปุ่น , เยอรมัน  และ ประเทศจีน โดยลักษณะการลงทุนจะเป็นแบบการร่วมทุนกับภาครัฐ เนื่องจากพื้นที่ประกอบการเป็นที่ราชพัสดุไม่ใช่ของเอกชน และที่สำคัญ ต้องการให้ใช้แรงงานของคนในพื้นที่ประชาชนจะได้มีงานทำ  รูปแบบเท่าที่มีการพูดคุยกันเบื้องต้น  จะเป็นลักษณะศูนย์ของโรงแรงที่พัก ศูนย์ประชุมนานาชาติ  เพื่อระบายความแออัดมาจากพัทยา
สำหรับโรงแรมที่จะเกิดขึ้นบนเกาะขามใหญ่นั้น  ประชาชนบนเกาะสีชังจะต้องได้รับประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น  เช่น พนักงานภายในโรงแรม  50 % จะต้องเป็นคนเกาะสีชัง พร้อมทั้งกันทางเทศบาลจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวประมงในพื้นที่ เลี้ยงปลาทะเล เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงแรม เช่น ปลาเก๋า ,ปลากะพง หรือ ปลากุดสลาด โดยรูปแบบดังกล่าวจะถูกกำหนดในเงื่อนไขในการเซ็นสัญญา(MOU) กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนดังกล่าว
นอกจากนั้นยังมีโครงการก่อสร้างสะพานจากเกาะขามใหญ่ มายังเกาะสีชังโดยเป็นสะพานแขวนที่ให้เรือสินค้าสามารถลอดผ่านไปมาได้  โดยลักษณะจะเป็นเสา 2 ฝั่ง ยกสูงเหมือนสะพานลอยฟ้าอย่างสวยงามถือเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี  ในระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบ
นายดำรงค์  กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีโรงแรมโนโวเทล  มาเช่าที่ดินราชพัสดุ บนเกาะสีชัง ด้านหัวเกาะ  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยทำสัญญาเช่าไปแล้วกับราชพัสดุ อายุ  30 ปี เนื้อที่ประมาณ  6  ไร่เศษ โดยทราบว่าจะก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นแบบการก่อสร้างให้เทศบาลฯ  ตรวจสอบในเร็วๆนี้ เพื่อเตรียมเร่งก่อสร้างให้สอดรับ กับแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดเป็นรูปธรรมในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้
สำหรับบนเกาะสีชังนั้น  ทางเทศบาลฯจะสงวนไว้ ไม่ให้มีแหล่งบันเทิง โดยจะเน้นให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถาน เพราะ พื้นที่ทางประวัติ ที่สำคัญหลายแห่ง ส่วนเกาะอื่นๆ เช่น เกาะขามใหญ่ และเกาะท้ายค้างคาว อาจจะการพัฒนาได้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ